Đua Top Lực Chiến "Gà Vĩnh Cửu"

Từ 19/02/2017

✩ Event đua top lực chiến máy chủ "Gà Vĩnh Cửu"
✩ Thời gian đua từ 13/05/2017 đến 23:59:59 ngày 28/05/2017
Thể lệ:
✩ Mọi hành vi bug, cheat, hack sẻ bị hủy tư cách tham gia
✩ Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Phạm vi hoạt động:
✩ Chỉ những nhân vật được tạo sau 00h00 ngày 13/05/2017 mới được tính là tham gia đua top các nhân vật tạo trước đó không được quyền đua top

✩ Chỉ thanh viên server Gà Vĩnh Cữu mới được tham gia
Yêu cầu:
Server cập nhất chính xác nhất lực chiến của bạn khi bạn offline.
✩ BQT không chấp nhận khiếu nại trong tất cả trường hợp mất TOP
Phần thưởng:
✩ Top 1: 1.000.000 Coin Web Shop + 3 Bùa Siêu Việt Ngẫu Nhiên
✩ Top 2: 700.000 Coin Web Shop + 2 Bùa Siêu Việt Ngẫu Nhiên
✩ Top 3: 500.000 Coin Web Shop + 1 Bùa Siêu Việt Ngẫu Nhiên
✩ Top 4 đến Top 5: 300.000 Coin Web Shop
✩ Top 6 đến Top 10: 100.000 Coin Web Shop