Đua Top Lực Chiến

Từ 11/11/2016

✩ Event đua top lực chiến máy chủ "Gà Ngiêm Túc"

✩ Thời gian đua từ giờ đến 12h ngày 8/12/2016

Thể lệ:

✩ Tất cả thành viên máy chủ "Gà Ngiêm Túc" đều được tham gia

✩ Mọi hành vi bug, cheat, hack sẻ bị hủy tư cách tham gia

✩ Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Yêu cầu:

✩ Online game lúc 11h50 ngày 8/12/2016 sau đó out game cho server cập nhất chính xác nhất lực chiến của bạn

✩ BQT không chấp nhận khiếu nại trong tất cả trường hợp mất TOP

Phần thưởng:

✩ Top 1: 400.000.000 Xu game

✩ Top 2: 300.000.000 Xu game

✩ Top 3: 200.000.000 Xu game

✩ Top 4 đến Top 5: 100.000.000 Xu game