Đua Top Lực Chiến "Gà Vĩnh Cửu"

Từ 15/01/2017

✩ Event đua top lực chiến máy chủ "Gà Vĩnh Cửu"
✩ Thời gian đua từ giờ đến 12h ngày 31/01/2017
Thể lệ:
✩ Tất cả thành viên máy chủ "Gà Vĩnh Cửu" đều được tham gia
✩ Mọi hành vi bug, cheat, hack sẻ bị hủy tư cách tham gia
✩ Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng
Yêu cầu:
✩ Online game lúc 11h50 ngày 31/01/2017 sau đó out game cho server cập nhất chính xác nhất lực chiến của bạn
✩ BQT không chấp nhận khiếu nại trong tất cả trường hợp mất TOP
Phần thưởng:
✩ Top 1: 2.000.000 Coin Web Shop
✩ Top 2: 1.500.000 Coin Web Shop
✩ Top 3: 1.000.000 Coin Web Shop
✩ Top 4 đến Top 5: 500.000 Coin Web Shop