Đua Top Lực Chiến Liên Server Chặng 1

Từ 19/02/2017

✩ Event đua top lực chiến Liên Server
✩ Thời gian đua từ 19/02/2017 đến 23:59:59 ngày 19/03/2017
Thể lệ:
✩ Tất cả thành viên máy chủ "Gà Vĩnh Cửu" và "Gà Không Gian" đều được tham gia
✩ Mọi hành vi bug, cheat, hack sẻ bị hủy tư cách tham gia
✩ Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng
Yêu cầu:
✩ Server cập nhất chính xác nhất lực chiến của bạn khi bạn offline.
✩ BQT không chấp nhận khiếu nại trong tất cả trường hợp mất TOP
Phần thưởng:
✩ Top 1: 1.500.000 Coin Web Shop + 3 Bùa Siêu Việt Ngẫu Nhiên + [Sát Long +8]
✩ Top 2: 1.000.000 Coin Web Shop + 2 Bùa Siêu Việt Ngẫu Nhiên + [Sát Long +7]
✩ Top 3: 500.000 Coin Web Shop + 1 Bùa Siêu Việt Ngẫu Nhiên
✩ Top 4 đến Top 5: 300.000 Coin Web Shop
✩ Top 6 đến Top 10: 100.000 Coin Web Shop

Chú ý: Đua top được tính theo 2 bảng là đua top liên toàn server và đua top liên dành cho các tài khoản mới (Là NickName được tạo trong game và khởi tạo từ khi bắt đầu Event)

1. Phần thường bảng nào tính theo bảng đó. Đồng nghĩa tổng phần thưởng là 20 giải.
2. Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận phần thưởng trong 1 bảng, không thể nhận đồng thời cả 2. Ưu tiên tính giải liên toàn server, phần thương bảng bên kia sẽ hủy bỏ.