Đua Top Lực Chiến Liên Server Chặng 2

Từ 26/03/2017

✩ Event đua top lực chiến Liên Server
✩ Thời gian đua từ 8h ngày 26/03/2017 đến 23:59:59 ngày 23/04/2017
Thể lệ:
✩ Mọi hành vi bug, cheat, hack sẻ bị hủy tư cách tham gia
✩ Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng

Phạm vi hoạt động:
✩ Chỉ những nhân vật được tạo sau 8h00 ngày 26/03/2017 mới được tính là tham gia đua top các nhân vật tạo trước đó không được quyền đua top

✩ Tất cả thanh viên mới của cả 3 server đều được tham gia

Yêu cầu:
✩ Server cập nhất chính xác nhất lực chiến của bạn khi bạn offline.
✩ BQT không chấp nhận khiếu nại trong tất cả trường hợp mất TOP
Phần thưởng:
✩ Top 1: 1.500.000 Coin Web Shop + 3 Bùa Siêu Việt Ngẫu Nhiên + [Phục Long +8], 150.000.000 Xu game
✩ Top 2: 1.000.000 Coin Web Shop + 2 Bùa Siêu Việt Ngẫu Nhiên + [Phục Long +7], 100.000.000 Xu game
✩ Top 3: 500.000 Coin Web Shop + 1 Bùa Siêu Việt Ngẫu Nhiên, 50.000.000 Xu game
✩ Top 4 đến Top 5: 300.000 Coin Web Shop, 30.000.000 Xu game
✩ Top 6 đến Top 10: 100.000 Coin Web Shop, 10.000.000 Xu game

Chú ý: Đua top được tính theo 2 bảng là đua top liên toàn server và đua top liên dành cho các tài khoản mới (Là NickName được tạo trong game và khởi tạo từ khi bắt đầu Event)

1. Phần thường bảng nào tính theo bảng đó. Đồng nghĩa tổng phần thưởng là 40 giải. (30 giải đua top trong server và 10 giải top liên server)
2. Mỗi tài khoản chỉ có thể nhận phần thưởng trong 1 bảng, không thể nhận đồng thời cả 2. Ưu tiên tính giải toàn server, phần thương bảng bên kia sẽ hủy bỏ.