Đua Top Nạp Thẻ

Từ 19/02/2017

✩ Event đua top lực Nạp Thẻ
✩ Thời gian đua từ 19/02/2017 đến 23:59:59 ngày 19/03/2017
Thể lệ:
✩ Tất cả thành viên máy chủ "Gà Vĩnh Cửu" và "Gà Không Gian" đều được tham gia
✩ Mọi hành vi bug, cheat, hack sẻ bị hủy tư cách tham gia
✩ Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng
Yêu cầu: không.
✩ BQT không chấp nhận khiếu nại trong tất cả trường hợp mất TOP
Phần thưởng:
✩ Top 1: 150.000.000 xu + Thẻ đà điểu 30 ngày + thẻ cự long 2 đầu 30 ngày + Hạc tiên 30 ngày.
✩ Top 2: 100.000.000 xu + Thẻ đà điểu 15 ngày + thẻ cự long 2 đầu 15 ngày + Hạc tiên 15 ngày.
✩ Top 3: 50.000.000 xu + Thẻ đà điểu 7 ngày + thẻ cự long 2 đầu 7 ngày + Hạc tiên 7 ngày.
✩ Top 4 đến Top 5: 30.000.000 xu
✩ Top 6 đến Top 10: 10.000.000 xu