Đua Top Nạp Thẻ

Từ 26/03/2017

✩ Event đua top lực Nạp Thẻ
✩ Thời gian đua từ 8h ngày 26/03/2017 đến 23:59:59 ngày 23/04/2017
Thể lệ:
✩ Tất cả thành viên đều được tham gia
✩ Mọi hành vi bug, cheat, hack sẻ bị hủy tư cách tham gia
✩ Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng
Yêu cầu: không.
✩ BQT không chấp nhận khiếu nại trong tất cả trường hợp mất TOP
Phần thưởng:
✩ Top 1: 100.000.000 xu, 1.000.000 Coin Web Shop, Lạc Việt +8 x1, Bùa Tốc Độ (Truyền Thuyết) x1
✩ Top 2: 70.000.000 xu, 700.000 Coin Web Shop, Lạc Việt +7 x1, Bùa Tốc Độ (Truyền Thuyết) x1
✩ Top 3: 50.000.000 xu, 500.000 Coin Web Shop, Lạc Việt +6 x1, Bùa Tốc Độ (Truyền Thuyết) x1
✩ Top 4 đến Top 5: 30.000.000 xu, 300.000 Coin Web Shop , Bùa Tốc Độ (Truyền Thuyết) x1
✩ Top 6 đến Top 10: 10.000.000 xu, 100.000 Coin Web Shop, Bùa Tốc Độ (Truyền Thuyết) x1