Giải Đấu Chí Tôn

Từ 11/11/2016

1. Thời gian diễn ra 20:30 các ngày

✩ Thứ 4,5,6 sẽ đánh vòng loại chọn 100 người cao điểm nhất vào vòng tiến cấp.

✩ Thứ 7 sẽ đánh vòng tiến cấp chọn ra 16 người cao điểm nhất vào vòng chung kết

✩ Chủ nhật đánh chung kết

2. Tiêu chí xếp hạng

✩ Hạng 1, 2, 3, 4 sẽ được xét theo kết quả hệ thống.

✩ Hạng 5, 6, 7, 8 xét trong nhóm đấu thủ lọt vào vòng 1/8 còn lại.

✩ Hạng 9-16 xét trong nhóm đấu thủ lọt vào vòng 1/16 còn lại.

Hạng 1:

Giải thưởng Số lượng Hình ảnh Hạng Dùng
Thẻ phụ kiện Xe Thỏ 1 15 Ngày
Ma Thạch Tứ Tượng 1 Vỉnh Cữu
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1 Vỉnh Cữu
Mở ngẫu nhiên nhận 1 Vỏ Vũ Khí (3 ngày)

Hạng 2:

Giải thưởng Số lượng Hình ảnh Hạng Dùng
Thẻ Cự Long Hai Đầu 1 15 Ngày
Ma Thạch Tứ Tượng 1 Vỉnh Cữu
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1 Vỉnh Cữu
Mở ngẫu nhiên nhận 1 Vỏ Vũ Khí (3 ngày)

Hạng 3:

Giải thưởng Số lượng Hình ảnh Hạng Dùng
Thẻ phụ kiện Hồ Ly 1 15 Ngày
Ma Thạch Tứ Tượng 1 Vỉnh Cữu
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1 Vỉnh Cữu
Mở ngẫu nhiên nhận 1 Vỏ Vũ Khí (3 ngày)

Hạng 4:

Giải thưởng Số lượng Hình ảnh Hạng Dùng
Thẻ Thỏ Đáng Yêu 1 15 Ngày
Ma Thạch Tứ Tượng 1 Vỉnh Cữu
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1 Vỉnh Cữu
Mở ngẫu nhiên nhận 1 Vỏ Vũ Khí (3 ngày)

Hạng 5:

Giải thưởng Số lượng Hình ảnh Hạng Dùng
Thẻ phụ kiện Kẹo Mây 1 15 Ngày
Ma Thạch Tứ Tượng 1 Vỉnh Cữu
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1 Vỉnh Cữu
Mở ngẫu nhiên nhận 1 Vỏ Vũ Khí (3 ngày)

Hạng 6:

Giải thưởng Số lượng Hình ảnh Hạng Dùng
Rương Vỏ Vũ Khí Ngẫu Nhiên 1 Vỉnh Cữu
Mở ngẫu nhiên nhận 1 Vỏ Vũ Khí (3 ngày)