PHÓ BẢN ĐẢO ANH HÙNG

Từ 25/12/2016

-=- PHÓ BẢN ĐẢO ANH HÙNG -=-

 

Thời gian

  • Mở 24/24
  • Lưu ý: Mổi ngày tham chiến tối đa 15 lần

Phần thưởng

Tất cả vật phẩm trong game đều có tại đây

Thông tin cơ bản

Phó Bản Tổ Kiến : Level 20 trở lên mới có thể tham gia.
Phó Bản Thuyền Gà : Level 35 trở lên mới có thể tham gia.
Phó Bản Rừng Bộ Lạc : Level 50 trở lên mới có thể tham gia.
Phó Bản tối đa có thể tham gia 4 người.

Quy tắc tham gia

Sau khi tạo phó bản thành công các gunner có thời mời bạn tham gia chung phòng để cùng treo máy

  • Sau khi vào phó bản sẽ không thể thao tác : buff đạo cụ, buff dame, vũ khí phụ trợ, kỹ năng pet, bay…Chỉ có thế chat.
  • Phó bản tổng cộng có 100 ải.
  • Điều kiện thắng phó bản vượt qua 100 ải, không quá 9999 turn. Ngược lại sẽ thua.

  • Cứ mỗi khi hoàn thành 2 ải sẽ nhận được nước kinh nghiệm.
  • Cứ mỗi 10 ải sẽ xuất hiện 1 rương (Rương sẽ tự mở), hoặc ngẫu nhiên sẽ xuất hiện. Mỗi ngày được nhận tối đa 30 rương. Vượt quá 30 rương sẽ không thể tham gia phó bản.
  • Mỗi ải cần diệt 50 con quái. Kết thúc mỗi ải sẽ có 3 giây tự tạo mới quái hoặc nhấp vào nút “ải kế” để tạo mới quái nhanh.

  • Trong phó bản treo máy mặc định mỗi turn bắn bằng thể lực cao nhất, 100% chính xác.
  • Cách tham gia

Click vào Icon Event, Chọn Anh Hùng sẽ mở giao diện Phó Bản Treo Máy